KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Wizja


Każde dziecko jest niepowtarzalną osobą, dlatego też wraz z rodzicami dążymy do tego, by nasze dzieci wyposażone były w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu, by były otwarte na kontakty z innymi ludźmi, by cechowała je patriotyczna oraz twórcza postawa wobec otaczającego je świata. A wszystko to staramy się osiągnąć poprzez:

• Stosując nowoczesne metody i formy pracy, zapewniające dzieciom wszechstronny rozwój oraz sukcesy rozwojowe,
• Obserwując dzieci i pomagamy im rozwijać ich zainteresowania i talenty,
• Staramy się wspierać rodziców, pomagać im rozwiązywać problemy wychowawcze, zachęcamy rodziców do współpracy w celu ujednolicenia naszych oddziaływań wychowawczych.
• Oferujemy zajęcia dodatkowe, takie jak język angielski, religia, koncerty muzyczne, teatrzyki, wycieczki i współdziała ze środowiskiem lokalnym.
• Nasze oddziaływania dydaktyczno – wychowawcze opieramy na sprawdzonych i uznanych metodach, dążąc do odkrywania nowych i innowacyjnych sposobów efektywnej pracy z ziemi
• Dzieci w czasie zajęć w naszym przedszkolu wyzwalają swój wewnętrzny świat poprzez posługiwanie się różnymi sposobami ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej, teatralnej i ruchowej
• Promujemy dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, budujemy poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.
• Pragniemy nauczyć naszych wychowanków wiary we własne możliwości, rozwijać u nich optymizm i poczucie własne wartości . tworzymy dzieciom okazje do budowania konstruktywnych więzi i nawiązywania przyjacielskich kontaktów z rówieśnikami.
• Edukacja naszych wychowanków ukierunkowana jest na uzyskanie gotowości dzieci do podjęcia nauki szkolnej. Badamy tę gotowość, prowadzimy zajęcia wspomagające oraz korygujące rozwój dziecka.